Centrul de Asistenţă pentru Autorităţile Publice
Proiecte
EXPERIENŢA ŞI CAPACITĂŢILE CAAP:

Proiectul LeaderShe ediţia II - un proiect inovativ orientat spre fetele tinere cu vârsta cuprinsă între 16-18 ani, care doresc să participe la schimbarea comunității şi să contribuie la dezvoltarea democraţiei participative în Republica Moldova. proiectul constă în a îmbina cunoştinţele teoretice cu cele practice fetelor si implicarea femeilor lideri din Republica Moldova, pentru a-şi împărtăşi din experienţă. Perioada de implementare: Septembrie 2012- Iunie 2013

A trans border approach to Cultural Heritage Management and Valorisation project ( proiect implementat prin intermediul Programului Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 finanţat de către Uniunea Europeană prin Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat şi co-finanţat de ţările participante la program) : Un proiect ce a creat un program intensiv pentru consolidarea capacităţilor personalului muzeelor de pe ambele maluri ale Prutlui, pentru îmbunătăţirea generală a capacităţilor instituţionale în domeniul conservării patrimoniului cultural. Deasemnea au fost instruiţi şi viitori angajaţi ai acestor instituţii, studenţii facultăţilor de arte. Ca rezultat a fost dezvoltat un curs profesionist în domeniu, instruiţi peste 60 de angajaşi dar şi studenţi înteresaţi.Au fost create Cataloage ale patrimoniului naţional şi organizate expoziţii de artă. Perioada de implementare Aprilie 2011-Mai 2012 finanţat de programul Small Grants al Ambasadei Statelor Unite ale Americii.

Fostering local public administration towards the EU standards and best practices project( Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 finanţat de către Uniunea Europeană
prin Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat şi co-finanţat de ţările participante la program). prin intermediul acestui proiect a fost creată o curiculă în ceea ce priveşte consolidarea capacităţilor Administraţiei Publice Locale în atragerea şi managmentul fondurilor externe. Au fost organizate sesiuni de instruire în trei zone ale R.Moldova- Nord Sud şi Centru, cu selectarea instituţiilor interesate în scrierea proiectelor de dezvoltare comunitara. Organizarea internship-urilor in Romania. Crearea a ghidurilor în managmentul proiectelor. Perioada de implementare Aprilie 2011-Mai 2012

Proiect pentru crearea revistei online  www.pentruea.md
implementat printr-un subgrant al Centrului pentru Jurnalism Independent. Este o platforma online la baza careia stau istoriile de succes ale femeilor din Moldova. La fel sunt abordate teme ce ţin de respectarea drepturilor omului.

ANALIZA STĂRII DE SĂNĂTATE A REPUBLICII MOLDOVA PRIN PRISMA INDICATORILOR STATISTICI, cu supportul PNUD Moldova- analiza indicatorilor statistici de sanatate si crearea raportul ‘Analiza starii de sanantate a populatiei RM prin prisma indicatorilor statistici 2005-2009' cu prezentarea acestuia Ministerului Sănătăţii.Perioada de implementare Septembrie 2009- Septembrie 2010

PROGRAMUL INTEGRAT DE AUTOMATIZARE A EVIDENŢEI CONTABILE PENTRU INSTITUŢIILE BUGETARE , Perioada de implementare August 2007- Decembrie 2011. Autofinanţare

Una din principalele activităţi ale CAAP a fost implementarea Programul Integrat de Automatizare a Evidenţei Contabile pentru instituţiile bugetare (PIAEC) in parteneriat cu Ministerul Finantelor ,intreprinderea de stat FinTehInform. Programul este cu succes implementat în peste 300 de primării din Moldova. Implementarea acestui Program a fost finanţat de fiecare primărie în parte. Această componentă a CAAP a fost implementată de foştii experţi a Proiectului USAID Reforma Autorităţilor Publice Locale, care acorda asistenţă autorităţilor publice locale în facilitarea autonomiei fiscale, eficientizarea activităţilor şi îmbunătăţirea transparenţei.

PROIECTELE "STUDIUL BUGETELOR SOCIAL" SI PROIECTUL TRANSPARENTA DECIZIONALA LA NIVEL LOCAL" (FUNDATIA SOROS MOLDOVA)

 • Monitorizarea procesului de bugetare si executare
 • Prezenta si monitorizarea deciziilor luate la nivelul Consiliilor Locale(leova si Nisporeni);
 • Elaborarea Raportului privind Asteptarile cetatenilor
 • Organizarea de Audieri Publice

Durata septembrie 2008- octombrie 2009

PROIECTULUI „FORTIFICAREA GUVERNĂRII DIN MOLDOVA PRIN SPORIREA TRANSPARENTEI BUGETELOR LOCALE" in parteneriat cu CASE Moldova, CASE Polonia si Ministerul Afacerilor Externe a Poloniei (septembrie 2007 - februarie 2008).Organizare Audierilor Publice pe buget in 10 localitati din R-nul Cahul si Orhei. Prezentarea principalelor dificultăţi pentru autonomia locală ale APL în noul context legislativ şi rolul audierilor publice pe buget.

Study Tour in 8 primarii din Polonia.

AGENDA LOCALĂ 21 (PROIECT FINANŢAT DE PNUD)

CAAP a implementat proiectul Agenda Locală 21 în patru localităţi: Cărpineni, Ciuciuleni, Vălcineţ şi Selişte
Durata proiectului: 6 luni (iunie - noiembrie 2003)
În cadrul acestui proiect au fost efectuate următoarele:

 • Consultanţă şi asistenţă localităţilor la elaborarea strategiilor locale de dezvoltare durabilă, care au cuprins domeniile social, economic, de mediu şi administrativ.
 • Seminare şi instruire în efectuarea Analizei Diagnostic, Analizei SWOT, elaborarea Planului Strategic şi de Acţiuni, elaborarea Mecanismului de Implementare a Planului Strategic.
 • Asistenţă şi instruiri în scopul creării capacităţilor de dezvoltare durabilă a localităţilor: instruirea în lansarea şi dezvoltarea afacerii, atragerea de fonduri pentru asociaţii obşteşti, optimizarea utilizării resurselor publice etc.
EVALUAREA FINANCIARĂ ŞI JURIDICĂ A SOLICITANŢILOR DE GRANT‐URI DE LA PROIECTUL DE DEZVOLTARE A BUSINESSULUI AGRICOL (FINANŢAT DE USAID, IMPLEMENTAT DE CNFA)

CAAP a efectuat evaluarea a trei companii care au solicitat grant‐uri în valoare de circa 500.000 dolari SUA fiecare.
Durata proiectului: 3 luni (câte o lună pentru fiecare solicitant pe parcursul perioadei aprilie - octombrie 2005)

ASISTENŢĂ TEHNICĂ, CONSULTANŢĂ ŞI INSTRUIRE PROFESIONALĂ PENTRU AUTORITĂŢILE PUBLICE LOCALE

În cadrul proiectului USAID Reforma Fiscală, experţii CAAP au organizat instruire şi consultanţă pentru autorităţile publice locale în crearea evidenţei computerizate a bugetului local, implementarea bunelor practici contabile şi bugetare, elaborarea softului pentru evidenţă şi instruiri în folosirea calculatorului. Proiectul a inclus 7 localităţi.

STUDII ASUPRA OBSTACOLELOR LA CREŞTEREA ECONOMICĂ ÎN MOLDOVA ŞI COMPETITIVITĂŢII PRODUCĂTORILOR AUTOHTONI

În cadrul proiectului USAID Reforma Fiscală, experţii CAAP au efectuat studii asupra Obstacolelor la creşterea economică în Moldova şi competitivităţii producătorilor autohtoni. Echipa a efectuat un sondaj şi studiu legal asupra obstacolelor regulatorii asupra mediului de afaceri. Rezultatele studiului au fost prezentate şi discutate la nivel înalt cu ministerele interesate. Studiu asupra competitivităţii producătorilor autohtoni a inclus industria avicolă
şi a conservelor din fructe şi legume şi a fost discutat la nivel înalt în cadrul comisiilor Parlamentare.

ANALIZA SISTEMULUI DE PROTECŢIE SOCIALĂ ŞI CONSULTANŢĂ LA IMPLEMENTARE

În cadrul proiectului USAID Reforma Fiscală, experţii CAAP au analizat Sistemul de Pensii din Moldova, identificând părţile slabe şi riscurile şi sugerând soluţii pentru îmbunătăţirea sistemului. Rezultatele studiului au fost discutate cu reprezentanţii Casei Naţionale de Asigurări Sociale.

De asemenea experţii au consultat Proiectul USAID LIESAP (Law‐Income and Social Assistance Project) prin efectuarea analizei şi Sistemului de Asistenţă Socială din Moldova şi sugerând îmbunătăţiri, prin direcţionarea mai eficientă a beneficiilor de asistenţă socială.

REFORMA CADRULUI DE REGLEMENTARE A ACTIVITĂŢII DE ÎNTREPRINZĂTOR ŞI EVALUAREA IMPACTULUI REGULATORIU

Un grup de experţi CAAP au lucrat pentru Parliament Assistance Group în cadrul Proiectului USAID Reforma Fiscale în Moldova. Ei au efectuat revizuirea actelor legislative si politicelor estimând impactul lor asupra diferitor sectoare ale economii. Acest grup a fost activ implicat si contribuit semnificativ la elaborarea Codului Fiscal si evaluarea impactului acestuia. In acelaşi timp experţii au oferit consultanta juridica in domeniul fiscal si de
reglementare a afacerilor pentru companiile private.

Mai târziu echipei CAAP s‐au alăturat experţi care au participat la Reforma Cadrului de Reglementare a Activităţii de Întreprinzător din Moldova, în cadrul Proiectului USAID BIZPRO Moldova. Aceşti Experţi au participat la elaborarea Legii "Ghilotinei" şi revizuirea actelor normative bazată pe principiile bunei reglementari. Experţii, la fel, au participat la elaborarea metodologiei de Evaluarea a Impactului de Reglementare a Activităţii de
Întreprinzător în Moldova. Aceşti experţi au acordat asistenta companiilor pe domeniul reglementării afacerilor, aşa ca protecţia mediului, masuri sanitare si fitosanitare, legislaţia muncii si reglementarea exportului si importului.

Un alt domeniu de specializare este Infrastructura Calităţii şi Reglementarea Tehnica. Experţii, în cadrul fazei de pregătire a Proiectului de Îmbunătăţire a Competitivităţii a Băncii Mondiale, au participat la revizuirea infrastructuri calităţii si reglementarilor tehnice existente, precum si au contribuit la elaborarea Strategiei de dezvoltare a infrastructurii calităţii din Moldova. Principalele componente aici sunt: Standardizarea si Reglementarea
Tehnica, Metrologia, Evaluarea Conformităţii si Supravegherea Pieţei. Strategia este focusata pe armonizarea sistemului moldovean cu cel al UE. Experţii au oferit asistenta si companiilor in vederea conformării cu cerinţele reglementarilor tehnice din Moldova.

COOPERAREA
CAAP a stabilit relaţii fructuoase cu numeroase organizaţii, printre care:

 • Autorităţile publice locale. CAAP, prin intermediul proiectelor implementate prin regiuni a stabilit relaţii fructuoase cu numeroase localităţi şi continuă să acorde asistenţă şi să facă schimb de informaţie şi opinii cu localităţile.
 • Comisiile Parlamentare şi Consultanţii Parlamentari. Experţii CAAP fac schimb de cunoştinţă, date şi opinii cu consultanţii parlamentari pe diferite iniţiative de reforme şi legislative.
 • Ministerul Economiei şi Comerţului. Unii experţi au fost implicaţi în Reforma de Reglementare a Activităţii de Întreprinzător, condusă de minister, şi continuă să ofere consultanţă şi să participe la dezbateri pe această temă.
 • Biroul de Statistică şi Sociologie. Unii experţi au participat la elaborarea modelelor analitice pentru factorii de decizie, folosind informaţia şi infrastructura Biroului, aşa ca Studiul Bugetelor Casnice, Studiul Forţei de Muncă şi dările de seamă statistice. CAAP continuă să aibă acces a datele Biroului şi să participe la mesele rotunde şi discuţii pe tema statisticii.
 • Ministerul Finanţelor. Lucrând asupra implementării Programului Integrat de Automatizare a Evidenţei Contabile pentru instituţiile bugetare, precum şi asupra monitorizării şi prognozării bugetelor consolidat, de stat şi de asigurări sociale de stat, CAAP a stabilit relaţii fructuoase cu Ministerul.
 • Ministerul Sănătăţii şi Protecţie Sociale, Casa Naţională de Asigurări Sociale. Fiind implicaţi în Reforma sistemului de pensii şi asistenţă socială, experţii CAAP au stabilit relaţii cu instituţiile administraţiei publice implicate în acest domeniu.
 • Serviciu Standardizare şi Metrologie. Experţii CAAP au participat la elaborarea şi implementarea Reformei Infrastructuri Calităţii şi continuă să fie implicaţi în acest domeniu
 • PNUD şi proiectele sale
 • Proiectele DFID din cadrul Biroului de Statistică şi Sociologie
 • Fundatia Soros Moldova
 • Proiectele Băncii Mondiale