Centrul de Asistenţă pentru Autorităţile Publice
Despre Centrul de Asistenţă pentru Autorităţile Publice (CAAP)
CAAP este o organizaţie neguvernamentală, fondată în anul 2002, cu scopul de a crea un mediu favorabil pentru dezvoltarea socio‐economică în Republica Moldova.

CAAP este format experţi care au activat în cadrul:

  • Grupului de Asistenţă Parlamentară şi al Centrului de Analiză Economică al Proiectului
  • USAID Reforma Fiscală din Moldova, prin care acordau asistenţă membrilor
  • Parlamentului şi factorilor de decizie, autorităţilor publice centrale şi locale în
  • îmbunătăţirea calităţii procesului de luare a deciziilor.
  • Proiectului USAID BIZPRO de dezvoltare a micului business, prin care acordau asistenţă micului business şi autorităţilor publice centrale şi locale în crearea mediului de afaceri favorabil.
  • Proiectului USAID Reforma Autorităţilor Publice Locale, prin care acordau asistenţă autorităţilor publice locale în facilitarea autonomiei fiscale, eficientizarea activităţilor şi îmbunătăţirea transparenţei.

CAAP SE AXEAZĂ PE URMĂTOARELE ACTIVITĂŢI:

  •  Asistenţă tehnică, consultanţă şi organizarea cursurilor de dezvoltare profesională pentru autorităţile publice locale şi centrale
  • Planificarea strategică pentru autorităţile publice (CAAP a implementat proiectul Agenda Locală 21 în câteva localităţi din Moldova)
  • Cercetări economice în domeniul analizei economice şi sociale
  • Studii şi analize juridice ale proiectelor de politici publice și legi, în special în domeniul economic, financiar şi fiscal