Centrul de Asistenţă pentru Autorităţile Publice
CAAP desfăşoară un nou proiect UE
Timp de un an de zile CAAP va realiza un nou proiect transfrontalier : Principiile sustenabilității în conceptul de dezvoltare teritorială integrată în așezările urbane transfrontaliere, în care va avea ca parteneri de implementare organizaţii din Romania şi Ucraina.
Proiectul este finanţat prin Program Operațional Comun România -Ucraina -Republica Moldova 2007 -2013; Prioritatea 3 "Cooperare people to people"; Măsura 3.1 Guvernanța locală și regională, sprijin pentru societatea civilă și pentru colectivitățile locale.

Buget total al proiectului este de : 145.200 Euro pentru 3 parteneri:
Asociația "Centrul de Dezvoltare Comunitară" Iași, ROMÂNIA
Partner 1: 95.200 EURO
Centrul de Asistență pentru Autoritățile Publice, REPUBLICA MOLDOVA
Partner 2: 30.000 EURO
Centrul Bucovinean pentru Dezvoltare și Reconstrucție
Partener 3 (UCRAINA): 20.000 Euro

Obiectivul Proiectului : Creșterea calității vieții locuitorilor din zonele transfrontaliere, având în vedere următoarele sfere de activitate și de interes ale acestora:
  • domiciliul cetățeanului;
  • locul de muncă al cetățeanului;
  • zonele de recreere ale cetățenilor;
  • zonele de consum/ cumpărare ale cetățeanilor.
Activitaţile de bază:
Elaborarea studiului privind descrierea moștenirii dezvoltării urbane și descrierea stadiuli actual al dezvoltării urbane în zona transfrontalieră (inclusiv 12 oraşe din Moldova)
Scop: Prin realizarea studiilor și a recomandărilor care vor fi utilizate în viitorul apropiat ca o referință în domeniu, a altor documente relevante și a graficelor cuprinse într-un Atlas în care vor fi prezentate informații relevante extrase din studiile efectuate, se urmărește atragerea interesului publicului asupra domeniului dezvoltării urbane teritoriale integrate.
Rezultate:
1 studiu privind conceptele de dezvoltare teritorială integrată în regiunile urbane emergente (moștenitoare ale regimurilor trecute) situate în zona transfrontalieră
1 studiu privind descrierea situației actuale din așezările urbane transfrontaliere
1 studiu privind modelele de dezvoltare spațială
1 studiu privind descrierea moșternirii și situația actuală în așezările urbane transfrontaliere O privire
de ansamblu și o analiză corectă privind moștenirea așezărilor urbane transfrontaliere, respectiv situația actuală a acestora.


Studiul privind conceptul de dezvoltare teritorială integrată și nevoia de dezvoltare teritorială integrată a așezărilor urbane din zona transfrontalieră
Scop: Elaborarea unui document pragmatic care va promova către grupul țintă procesul de dezvoltare teritorială integrată în așezările urbane.
Rezultate
1 studiu privind conceptul de dezvoltare teritorială integrată în așezările urbane
3 studii de marketing privind cerințele de dezvoltare urbană specializată
19 focus grupuri privind cerințele de dezvoltare urbană în zonele stabilite ca grup țintă, organizate cu sprijinul factorilor de decizie
1 studiu privind conceptele de dezvoltare teritorială integrată în așezările urbane și cerințele de dezvoltare a așezărilor urbane transfrontaliere într-o manieră integrată. O privire
de ansamblu și întemeiată pe noile direcții și principii de dezvoltare urbană și cerințele pentru dezvoltarea teritorială integrată în zona transfrontalieră.

Identificarea Polilor de dezvoltare urbană din zona transfrontalieră și elaborarea Atlasului
Scop: Identificarea și caracterizarea polilor de dezvoltare urbană din zona transfrontalieră în vederea realizării unei comparații între trei componente teritoriale din zona transfrontalieră pentru crearea unui instrument folositor pentru dezvoltarea teritorială
Rezultate
1listă privind criteriile de determinare și stabilire a polilor de dezvoltare urbană în zona transfrontalieră
1 descriere pentru fiecare pol de dezvoltare urbană identificat în raport cu criteriile stabilite
1 listă privind polii de dezvoltare urbană din zona transfrontalieră
1 focus grup (oficiali din întreaga zonă transfrontalieră)
1 listă privind avantajele competitive a fiecărui pol de dezvoltare identificat
1 brand local pentru fiecare pol de dezvoltare având în vedere avantajele competitive
1 Atlas care va cuprinde polii de dezvoltare urbană din zona transfrontalieră din perspectiva dezvoltării teritoriale integrate (urban, teritorial, interdependent) Evidențierea importanței strategice și a rolului polilor de dezvoltare urbană indentificați în zona transfrontalieră. O reprezentare clară a structurilor teritoriale urbane din zona transfrontalieră și a dinamicii acestora.

Elaborare Ghid de recomandări practice privind implementarea conceptului de dezvoltare teritorială integrată în zona transfrontalieră și stabilirea Centrului De Dezvoltare Urbană Sustenabilă
Scop:Identificarea și caracterizarea Polilor de Dezvoltare Urbană din zona transfrontalieră în vederea vederea realizării unei comparații între trei componente teritoriale din zona transfrontalieră pentru crearea unui instrument util pentru dezvoltarea teritorială
Rezultate:
1 listă cu recomandările privind implementarea dezvoltării teritoriale integrate în zona transfrontalieră
1 set de grafice corespunzătoare Ghidului de Recomandări Practice
1 Ghid de recomandări practice privind implementarea dezvoltării teritoriale integrate
1 Centru de Dezvoltare Urbană Sustenabilă Îndrumarea managerilor municipali și a specialiștilor din domeniu, în identificarea și înțelegerea principiilor, respectiv a strategiilor necesare pentru procesul de dezvoltare teritorială integrată în zona transfrontalieră. Intensificarea eforturilor în sprijinirea și promovarea dezvoltării teritoriale integrate din zona transfrontalieră.