Centrul de Asistenţă pentru Autorităţile Publice
Despre Centrul de Asistenţă pentru Autorităţile Publice (CAAP)


Centrul de Asistență pentru Autoritățile Publice (CAAP) este o organizaţie neguvernamentală, fondată în anul 2002, cu scopul de a crea un mediu favorabil pentru dezvoltarea socio‐economică în Republica Moldova. CAAP a fost fondat de către un grup de experți specializați în Reforma mediului de afaceri, Reforma autorităților publice locale și centrale, elaborarea și evaluarea politicilor publice.

CAAP are o experiență de mai mult de 15 ani și activitățile noastre de bază includ:


• Reforma Autorităților Publice Locale și Centrale

- Studii, sondaje și cercetări privind administrarea și guvernarea la nivel central și local.
- Instruirea reprezentanților autorităților publice locale și centrale și oferirea serviciilor de pregătire a propunerilor de proiecte.
- Implementarea soluţiilor de ghişeu unic/ centre de informare și prestări servicii. Reorganizarea/ reingineria serviciilor publice.
- Activități și instruiri ce țin de managementul eficient al proprietăţii/ activelor publice.
- Instruire în domeniul planificării strategice în sectorul public.
- Instruire și asistență oferită autorităților publice în organizarea Audierilor publice privind planurile strategice, buget, servicii publice și municipale.


• Reforma de reglementare a mediului de afaceri:
- Studii, sondaje cercetări privind mediul de afaceri din Moldova.
- Organizarea de Focus-grupuri, mese rotunde cu reprezentanții mediului de afaceri, inclusiv colectarea costurilor directe și indirecte asupra business-urilor.
- Revizuirea și reformarea legislației, cadrului de reglementare şi a procedurilor administrative.
- Reforma inspecțiilor/ controalelor de stat.
- Inventarierea și Reforma actelor permisive.
- Monitorizarea indicatorilor care reflectă starea mediului de afaceri și climatului investițional.
- Cercetări economice în domeniul analizei economice şi sociale.
- Studii şi analize juridice ale proiectelor de politici publice și legi, în special în domeniul economic, financiar şi fiscal.


• Drepturile omului, libertatea mass-media și egalitatea de gen
- Dezvoltarea produselor noi mass-media, publicarea articolelor privind aspectele economice, egalitate de gen și sociale.
- Îmbunătățirea vizibilității femeilor în mass-media și promovarea egalității de gen.
- Promovarea participării tinerilor în dezvoltarea comunităților, dezvoltarea calităților de încredere în sine și liderism a femeilor tinere din Moldova.


• Organizarea vizitelor de studii, conferințelor, instruirilor și altor evenimente.